REDOVISNING

BOKSLUT

LÖNEHANTERING

Välkomna till Ad Acta redovisning – redovisningstjänster
med social hållbarhet i fokus!

Redovisningtjänster

Vi hjälper dig med administrativa tjänster, löpande bokföring, fakturahantering, momsredovisning, lönehantering, månadsbokslut och skattedeklarationer. Vi riktar oss främst mot små företag, föreningar, kooperativ och arbetsintegrerande sociala företag som vill ha de lilla extra personliga engagemanget – för det är vi duktiga på! Det finns möjlighet att komma överens om ett fast pris på våra tjänster.

Social hållbarhet

Ad Acta redovisning är ett arbetsintegrerande socialt företag, det betyder att vi även erbjuder sysselsättning åt människor som av olika anledningar står långt utanför arbetsmarknaden. Vi erbjuder dig som vill hitta en väg tillbaka till arbetslivet en plats att vara på. Vi har självklart avtal med arbetsförmedlingen gällande arbetsträning. Vi vet hur viktigt det är att ha en plats att gå till, en social samvaro och känna sig behövd.

Ska du precis välja redovisningsbyrå?

Genom att köpa tjänster av oss – bidrar du samtidigt till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Inget svårt val eller hur?  

AD ACTA REDOVISNING

Bangatan 60
414 64 Göteborg

info@adactaredovisning.se

Sammarbetspartners